„Több, mint iskola.”

A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott iskolaként hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer. Ez alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát és a tanulók személyiségének optimális fejlesztését.

Küldetésünk, hogy olyan hely legyünk, ahol a tanulóink minél teljesebb körű támogatást kapnak személyiségük és képességeik kibontakoztatásához, a lehető legjobb alapokat egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz.


Alapértékeink

Hit

Iskolánk keresztény értékekre és szellemiségre épül. Nevelésünk feladata, hogy tanulóink saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztényi erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak.

Szakmai elhivatottság

Tanáraink jól képzett, tapasztalt pedagógusok, maguk is mindig nyitottak a tanulásra, a szakmai képzéseken való részvételre annak érdekében, hogy tudásukat a tanulók minél teljesebb bevonásával és motiválásával tudják átadni. 2017-ben iskolánk elnyerte Az év tantestülete címet a Baptista Szeretetszolgálattól.

Emberséges hozzáállás

Lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük diákjaink egyéni lehetőségeit, problémáit, nehézségeit. A személyes odafigyelés a kulcsa a tanulásra való nyitottságnak.

Ugyanez a személyes odafigyelés fontos számunkra munkatársaink körében is.

Együttműködés

A közös célok, feladatok megoldása során folyamatosan segítjük egymást, a közösségünk minden tagja részt vesz a munkában.

Derű

Fontos számunkra a hétköznapokban is megőrzött jókedv. Családias, stressz nélküli oktatási környezet megteremtésére törekszünk, amelyben a tanulók személyisége megmutatkozhat, tehetsége kibontakozhat, olyan képességekre és tudásra tehetnek szert, amellyel sikeresen leérettségizhetnek és továbbtanulhatnak.


Rövid iskolatörténet

Iskolánk 2007 óta működik önálló intézményként. Felnőttoktatási tagozaton, nappali és esti munkarend szerinti osztályokban érettségire felkészítést tartottunk.

2012-ben vette át az iskola fenntartását a Baptista Szeretetszolgálat, így számos olyan oktatáson kívüli program (kirándulás, koncert, stb.) valósulhat meg, melyre korábban nem volt lehetőség.

2018. szeptember 1-jétől alapvető változások történtek:

- saját, önálló épületbe költöztünk (Szeged, Rigó utca 24/D) a fenntartó támogatásával,

- nappali tagozatos képzések indultak az esti képzés mellett,

- iskolánknak új neve lett: Szegedi Baptista Középiskola.

 

Képzéseink

Nappali tagozat, általános iskola után

  • Általános tantervű gimnáziumi osztály
  • Rendészet és közszolgálat ágazatú szakgimnáziumi osztály

Felnőttoktatás esti tagozat, 16 év feletti tanulók számára

  • Esti gimnázium, előképzettségtől függően 1-2-3-4 év alatt készülhetnek fel az érettségi vizsgára
  • 2 éves érettségire felkészítő képzés, azok számára, akik iskolarendszerben szerzett szakmai vagy szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek