Velünk élmény a tanulás, nem csak felnőtteknek! 


Iskolánk küldetése, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése által tanulóink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak.

A 2018-2019-es tanévtől kibővítjük oktatási palettánkat. Az érettségire felkészítő felnőttoktatás mellett nappali rendszerű gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokat indítunk az általános iskola 8. évfolyamát végzett tanulók számára.

Azoknak ajánljuk iskolánkat, akik szeretnének

 • túlterhelés és stressz nélkül felkészülni az érettségire; korszerű tudást kapni, korszerű módszerekkel;

 • nem csupán osztálytársakkal, hanem barátokkal együtt tanulni;

 • lehetőséget kapni képességeik minél teljesebb kibontakoztatására; megismerni a felfedezés örömét.


A jelentkező tanulók felvételi sorrendjét az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. osztály év vége és 8. osztály első féléve) alapján állapítjuk meg (a tanulmányi átlagban a magatartás és szorgalom minősítései nem szerepelnek). A sajátos nevelési igényű tanulók esetében kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság szakvéleményét is. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a Pedagógiai Szakszolgálat Járási Szakértői Bizottság szakértői véleményét kérjük mellékelni.

Gimnázium 9. évfolyam (4 éves képzés)
Várjuk azokat a tanulókat, akik

 • még nem tudták eldönteni, szakmát válasszanak vagy tovább tanuljanak-e a felsőoktatásban;

 • olyan szakmát szeretnének a későbbiekben tanulni, melynek előfeltétele az érettségi.

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok:
 OM: 200917
 Telephelykód: 003
 Tagozatkód: 0001

Szakgimnázium Rendészet és közszolgálat 9. évfolyam (4+1 éves képzés) 
Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik

 • a későbbiek során központi, területi és helyi önkormányzati szerveknél szeretnének dolgozni;

 • szívesen foglalkoznának közigazgatási eljárás keretén belül ügyfelekkel; részt vennének közigazgatással kapcsolatos döntések előkészítésében.

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok:
 OM: 200917
 Telephelykód: 003
 Tagozatkód: 0002

Felnőttoktatás – 4 éves gimnázium esti munkarend szerint
Sokéves hagyomány és korszerű, rugalmas oktatási forma nem tanköteles korúaknak, akik munka mellett szeretnének felkészülni az érettségi vizsgára.

 • az oktatás délután, heti három alkalommal történik

 • e-learning portálunkkal segítjük az otthoni felkészülést

 • teljes mértékben figyelembe vesszük tanulóink egyéni igényeit

 • tanáraink ismerik a felnőttoktatás sajátosságait, munkájukat módszertani sokszínűség, empátia, rugalmasság jellemzi.