Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Emelt szintű angol nyelvi képzés

Emelt szintű angol nyelvi képzés

a 8. osztályt végzett tanulók számára

Tagozatkód: 0001

Feladatellátási hely: 003

  • Angol nyelvből emelt óraszám: heti 5 óra + 2 óra szakköri formában választható
  • A képzés valódi kiscsoportban zajlik (max.10 fő), amely a nyelvtanítás számára a legmegfelelőbb
  • Célunk 10. végén előrehozott középszintű érettségi, a 11. vagy 12 évfolyamon emelt szintű érettségire és a középfokú nyelvvizsgára felkészítés
  • A 10. évfolyamon heti 2 órában a tanuló érdeklődésének megfelelő szakkörválasztható: színjátszás, versenyekre felkészítés, nyelvgyakorlás, kísérletezés
  • A 11. és 12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, biológia, fizika, földrajz, informatika tantárgyakból
  • Szóbeli felvételi az általános iskola angol nyelvi tananyagából
  • Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban lehetséges, jelentkezni egyénileg kell.
  • Személyes tájékoztatásra van lehetőség a képzésről
  • Időpont egyeztetés: a 20/478-4819 és 62/246-062 telefonszámon és a szeged@baptistaoktatas.hu E-mail címen

 

Tanórán kívüli, közösségépítő programok:

-  Kirándulások határon innen, határon túl

-  Színház-, könyvtár- és múzeumlátogatások

-  Sport: gyalog- és kerékpártúrák, sportnap

-  Ünnepségek

-  Osztálykirándulások

-  Versenyek

-  Pályázatok (Földtudományi, Genetika 200, Határtalanul)

 

 

A jelentkezés módja

és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon  az általános iskolában.

Az írásbeli felvételi vizsga

 

 

Írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés módja, határideje

Felvételi pontok számítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli felvételi

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből.

(Egy másik középiskolában letett írásbeli vizsga eredményét is elfogadjuk.)

A tanulók jelentkezése közvetlenül az iskolánkban (Szeged, Rigó u. 24/D) 

Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 50%, általános iskolai tanulmányi eredmény 25 %, szóbeli felvételi 25 %.

Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az alábbiak szerint:

Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából

Elérhető: 25 + 25 pont, azaz max. 50 pont.

Általános iskolai tanulmányi eredmény:

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom; történelem; matematika; angol nyelv; biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy természetismeret tantárgyakból

Elérhető: max. 25 pont.

Időpontja: külön beosztás szerint.

Elérhető: max. 25 pont

Témakörök a szóbeli felvételi vizsgára

(Az általános iskola tananyagából, nem tételszerű kifejtés, hanem beszélgetés. A témakörökkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni, illetve a megjelölt témákkal kapcsolatban társalgást folytatni.)

Szóbeli témakörök

-  Family and friends

-  Daily routine

-  School, subjects, learning

-  Free time and hobbies

-  Entertainment (music, television, cinema)

-  Reading (favorite books, magazines)

-  Holidays and celebration (family celebrations, national holidays in Hungary, Christmas, New Year’s Eve)

-  Travelling inside Hungary and abroad

-  Sports

-  The world of technology (smart devices, computers, Internet)

 Nyelvtani ismeretek

-  Present Simple and Present Continuous

-  Past Simple and Past Continuous

-  Present Perfect

-  Future forms (will, going to)

-  Asking questions

-  Conditionals (types I. and II.)

-  Modal verbs (can, could, should, must, mustn’t, have to, would)

-  Comparative and superlative adjectives, comparison of adjectives

-  Prepositions of place and time

-  Possessive forms

-  Quantifiers (much, many, little, few, some, any, etc.)

-  Imperative

-  Basic verb patterns (gerund, infinitive)

-  Passive voice (Present Simple, Past Simple, Present Perfect and future with will)

A felvételről való értesítés módja és ideje

Ideiglenes felvételi jegyzék az iskola honlapján.

A végleges felvételi jegyzék alapján, írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a jelentkezőknek.

Integrált felkészítés:

Ezen a tanulmányi területen nincsen.

A tanulmányokat záró vizsga

 Érettségi vizsga

 

 

Nyílt napok időpontjai

Honlapon jelezzük a felvételi tájékoztatók időpontját.

Személyes tájékoztatásra is van lehetőség, időpont egyeztetés: a 20/478-4819 és 62/246-062 telefonszámon és a szeged@baptistaoktatas.hu E-mail címen.