Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Emelt szintű angol nyelvi képzés

Emelt szintű angol nyelvi képzés

a 8. osztályt végzett tanulók számára

Tagozatkód: 0001

Feladatellátási hely: 003

  • Angol nyelvből emelt óraszám: heti 5 óra + 2 óra szakköri formában választható
  • A képzés valódi kiscsoportban zajlik (max.10 fő), amely a nyelvtanítás számára a legmegfelelőbb
  • Célunk 10. végén előrehozott középszintű érettségi, a 11. vagy 12 évfolyamon emelt szintű érettségire és a középfokú nyelvvizsgára felkészítés
  • A 10. évfolyamon heti 2 órában a tanuló érdeklődésének megfelelő szakkörválasztható: színjátszás, versenyekre felkészítés, nyelvgyakorlás, kísérletezés
  • A 11. és 12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészítés: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, biológia, fizika, földrajz, informatika tantárgyakból
  • Szóbeli felvételi az általános iskola angol nyelvi tananyagából

 

  • Kollégiumi elhelyezés Szeged város kollégiumaiban lehetséges, jelentkezni egyénileg kell.

 

  • Személyes tájékoztatásra van lehetőség a képzésről
  • Időpont egyeztetés: a 20/478-4819 és 62/246-062 telefonszámon és a szeged@baptistaoktatas.hu E-mail címen

 

Tanórán kívüli, közösségépítő programok:

-  Kirándulások határon innen, határon túl

-  Színház-, könyvtár- és múzeumlátogatások

-  Sport: gyalog- és kerékpártúrák, sportnap

-  Ünnepségek

-  Osztálykirándulások

-  Versenyek

-  Pályázatok (Földtudományi, Genetika 200, Határtalanul)

 

 

A jelentkezés módja

és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2022.02.18-ig az általános iskolában.

Az írásbeli felvételi vizsga

 

 

Írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés módja, határideje

Felvételi pontok számítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli felvételi

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből 2022.01.22-én 10.00-tól.

(Egy másik középiskolában letett írásbeli vizsga eredményét is elfogadjuk.)

A tanulók jelentkezése közvetlenül az iskolánkban (Szeged, Rigó u. 24/D) 2021.12.03-ig.

 

Az írásbeli felvételi vizsga eredménye 50%, általános iskolai tanulmányi eredmény 25 %, szóbeli felvételi 25 %.

Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az alábbiak szerint:

Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából

Elérhető: 25 + 25 pont, azaz max. 50 pont.

Általános iskolai tanulmányi eredmény:

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom; történelem; matematika; angol nyelv; biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy természetismeret tantárgyakból

Elérhető: max. 25 pont.

Időpontja: 2022. február 22. és március 11. között külön beosztás szerint.

Elérhető: max. 25 pont

Témakörök a szóbeli felvételi vizsgára

(Az általános iskola tananyagából, nem tételszerű kifejtés, hanem beszélgetés. A témakörökkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni, illetve a megjelölt témákkal kapcsolatban társalgást folytatni.)

Szóbeli témakörök

-  Family and friends

-  Daily routine

-  School, subjects, learning

-  Free time and hobbies

-  Entertainment (music, television, cinema)

-  Reading (favorite books, magazines)

-  Holidays and celebration (family celebrations, national holidays in Hungary, Christmas, New Year’s Eve)

-  Travelling inside Hungary and abroad

-  Sports

-  The world of technology (smart devices, computers, Internet)

 Nyelvtani ismeretek

-  Present Simple and Present Continuous

-  Past Simple and Past Continuous

-  Present Perfect

-  Future forms (will, going to)

-  Asking questions

-  Conditionals (types I. and II.)

-  Modal verbs (can, could, should, must, mustn’t, have to, would)

-  Comparative and superlative adjectives, comparison of adjectives

-  Prepositions of place and time

-  Possessive forms

-  Quantifiers (much, many, little, few, some, any, etc.)

-  Imperative

-  Basic verb patterns (gerund, infinitive)

-  Passive voice (Present Simple, Past Simple, Present Perfect and future with will)

A felvételről való értesítés módja és ideje

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2022. március 16-ig az iskola honlapján.

A végleges felvételi jegyzék alapján, írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a jelentkezőknek: 2022. április 30-ig.

Integrált felkészítés:

Ezen a tanulmányi területen nincsen.

A tanulmányokat záró vizsga

 Érettségi vizsga

 

 

Nyílt napok időpontjai

Honlapon jelezzük a felvételi tájékoztatók időpontját.

Személyes tájékoztatásra is van lehetőség, időpont egyeztetés: a 20/478-4819 és 62/246-062 telefonszámon és a szeged@baptistaoktatas.hu E-mail címen.