Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Tájékoztatás a központi írásbeli vizsgáról

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!


Tájékoztatás a központi írásbeli vizsgáról

 

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgák időpontja:

2022. január 22. szombat 10.00 óra.

Kérjük a vizsgázókat és szüleiket, hogy a vizsga kezdete előtt, legkésőbb 9.30-ra jelenjenek meg az iskolában (Szeged, Rigó utca 24/D).

9.15 perctől lehet belépni az épületbe.

A tanulók személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolványt vagydiákigazolványt) hozzanak magukkal.

A vizsgázókat az emeleti tantermekbe osztjuk be külön kiírás szerint.

Az érdeklődő szülőknek az írásbeli alatt tájékoztatót fogunk tartani képzéseinkről, iskolánkról, és kérdéseket lehet feltenni a beiskolázással kapcsolatban.

Kérünk mindenkit a járványügyi szabályok betartására!

Az intézménybe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó és egyéb személy léphet be. A folyosón és a mosdóban szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. A tanteremben a tanulóknak nem kötelező, de ajánlott maszkot viselni.

Amennyiben a tanulónál megbetegedés tünetei (száraz köhögés, erős fejfájás, láz, nátha stb.) észlelhetők, vagy egyéb alapos ok miatt a vizsgán nem tud részt venni, ennek tényéről legkésőbb a vizsga reggelén kérjük, tájékoztassák az iskolát az alábbi lehetőségek egyikén:

Telefon: 20/478-4819, 62/246-062                     

e-mail: szeged@baptistaoktatas.hu

 

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez a rajzeszközökön (pl. körző, vonalzó, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivétel az SNI vagy BTM tanulóknak, az igazgatói határozatban leírtak szerint.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

A szakértői vélemény alapján időhosszabbítással rendelkező vizsgázók (SNI vagy BTM) tovább írhatják az írásbeli vizsgadolgozatukat.

 

Pótló írásbeli vizsgát 2022. január 27-én, csütörtökön 14.00 órától szervezünk azon vizsgázóknak, akik a rendes központi írásbeli vizsgán alapos ok miatt (pl. betegség) nem tudtak részt venni.

A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.”

A központi írásbeli vizsga letételére második pótnapot 2022. február 4-én, pénteken 14.00 órától biztosítunk, amely vizsgán kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A második pótnapon való részvételt a jelentkezőnek kell kérelmezni.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. január 28., péntek 16.00 óra. A kérelmet az intézmény vezetője bírálja el.


Vizsgadolgozatok megtekintése

A tanulónak és /vagy szülőnek a dolgozatok megtekintésére 2022. január 28-án, pénteken 9.00-17.00 óráig van lehetősége.

A megtekintéshez kérjük a megtekintést végző személyt azonosításra alkalmas személyi okmányát hozza magával.

A megtekintést végző személy a vizsgadolgozatot laponként lefényképezheti.

A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16.00 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani.

A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban.

Az 1. pótnapra vonatkozóan a megtekintésre 2022. február 3-án, csütörtökön, a 2. pótnapra vonatkozóan 2022. február 9-én, szerdán 9.00-17.00 óráig van lehetőség a fent leírtak szerint. Észrevétel minden esetben a megtekintést követő első munkanap 16.00 óráig írásban az intézményhez nyújtható be.


Jó felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!

Bucskó József

igazgató

Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum