Szegedi Baptista Középiskola

Felvételi tájékoztató a 2020/2021. tanévre

 

OM azonosító:

Cím:

200917

6724 Szeged, Rigó u. 24/D

Telefonszám:

20/478-4819, 62/246-062

E-mail:

szeged@baptistaoktatas.hu

Honlap:

szeged.baptistaoktatas.hu

Intézményvezető neve:

Bucskó József

Pályaválasztási felelős neve:

Barna Zoltán

 

 

 

 

 

ISKOLÁNK – HITVALLÁSUNK

 

Több mint 10 éves múltra visszatekintő intézményünk küldetése, hogy tanulóink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztényi erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak.

 

Családias oktatási környezetet teremtünk, ahol a tanulók személyisége megmutatkozhat és kibontakozhat, miközben olyan tudásra tesznek szert, amivel továbbtanulhatnak , sikeresen leérettségizhetnek.

 

Közösségi programok keretén belül felejthetetlen élményekben gazdagodhatnak diákjaink: kirándulások határon innen és túl, szalagavató bál, különböző ünnepi, sport- és kulturális programok (színház- és múzeumlátogatás).

 


 

GIMNÁZIUMI OKTATÁS

 

Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Általános tantervű

0001

nappali

4

34

 

·       Általános tantervű gimnáziumba szeretnél járni?

·       Egyetemre vagy főiskolára mennél?

·       Még nem tudtad eldönteni, milyen szakgimnáziumot - technikumot választanál?

 

 

 

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2020.02.19-ig az általános iskolában.

 

 

 

Az írásbeli felvételi vizsga

 

Írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés módja, határideje

 

 

Felvételi pontok számítása:

 

 

 

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből 2020.01.18-án 10.00-tól.

(Egy másik középiskolában letett írásbeli vizsga eredményét is elfogadjuk.)

 

 

A tanulók jelentkezése közvetlenül az iskolánkban (Szeged, Rigó u. 24/D) 2019.12.06-ig.

 

 

 

 

 

   

 

 

Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az alábbiak szerint:

A központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (25 + 25 pont, azaz max. 50 pont).

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból sajátos nevelési igény miatt felmentésben részesül, és emiatt nem kell megírnia az egyik tárgy írásbeli dolgozatát, ebben az esetben a másik tárgy eredményét duplázzuk.

Általános iskolai tanulmányi eredmény:

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom; történelem; matematika; idegen nyelv; biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagytermészetismeret tantárgyakból (max. 50 pont).

Ha valaki 7. és 8. osztályban két idegen nyelvből kapott osztályzatot, a számára kedvezőbb idegen nyelvi jegyeket vesszük figyelembe.

Az általános iskolai tanulmányi eredmény (50 %) és az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%).

 

A sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülő előzetes jelzése alapján biztosítjuk. Ennek figyelembe vételéhez az írásbeli szakértői vélemény csatolása szükséges.


 

Szóbeli meghallgatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Személyes beszélgetés keretében tájékozódunk a jelentkező és családja motivációs hátteréről, nyitottságáról értékeinkre. A beszélgetés nem szaktárgyi jellegű. A felvételizők rangsorolásában nem játszik szerepet.

2020. február 26., 29. , március 4., 7., 11. külön beosztás szerint.

 

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2020. március 16-ig az iskola honlapján.

A végleges felvételi jegyzék alapján, írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a jelentkezőknek: 2020. április 30-ig.

 

Integrált felkészítés:

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés

 

Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítést vállalunk: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, biológia, fizika, földrajz, informatika.

Emelt óraszámú képzés

Angol nyelv, német nyelv, matematika tantárgyakból.

Oktatott idegen nyelv

Angol nyelv, német nyelv

 

A tanulmányokat záró vizsga

 

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

 

Szeged város kollégiumaiban – jelentkezés egyénileg

 

Nyílt napok időpontjai

 

2019.11.06. 17.00

2019.11.27. 8.45 nyitott tanórák

2019.11.27. 17.00 felvételi tájékoztató

2019.12.11. 17.00

2020.01.08. 17.00

2020.02.04. 17.00

 


 

SZAKGIMNÁZIUMI - TECHNIKUMI OKTATÁS

 

 

Ágazat

Szakképesítés

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama

(tanév)

Felvehető létszám

(fő)

Rendészetés közszolgálat

Közszolgálati technikus

 

Szakmairányok:

Közigazgatási ügyintéző,

Rendészeti technikus

0002

nappali

5

34

 

·       Szívesen dolgoznál a rendőrségnél, a tűzoltóságnál, katasztrófavédelemnél vagy a büntetés-végrehajtásnál?

·       Kormányhivatalokban, központi vagy helyi önkormányzati szerveknél szeretnél dolgozni?

·       Rendészeti vagy közigazgatási irányú felsőfokú végzettséget szeretnél?

 

 

 

.

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2020.02.19-ig az általános iskolában.

 

 

 

 

 

Az írásbeli felvételi vizsga

 

 

 


Írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés módja, határideje

 


Felvételi pontok számítása

 

 

 

Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből 2020.01.18-án 10.00-tól.

 (Egy másik középiskolában letett írásbeli vizsga eredményét is elfogadjuk.)

 

 

A tanulók jelentkezése közvetlenül az iskolánkban (Szeged, Rigó u. 24/D) 2019. 12. 06-ig.

 

Maximálisan 100 pontot lehet elérni, az alábbiak szerint:

A központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (25 + 25 pont, azaz max. 50 pont).

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból sajátos nevelési igény miatt felmentésben részesül, és emiatt nem kell megírnia az egyik tárgy írásbeli dolgozatát, ebben az esetben a másik tárgy eredményét duplázzuk.

Általános iskolai tanulmányi eredmény:

A 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv és irodalom; történelem; matematika; idegen nyelv; biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy természetismeret tantárgyakból (max. 50 pont).

Ha valaki 7. és 8. osztályban két idegen nyelvből kapott osztályzatot, a számára kedvezőbb idegen nyelvi jegyeket vesszük figyelembe.

Az általános iskolai tanulmányi eredmény (50 %) és az írásbeli felvételi vizsga eredménye (50%).

 

A sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő diákok esélyegyenlőségét a tanuló és a szülő előzetes jelzése alapján biztosítjuk. Ennek figyelembe vételéhez az írásbeli szakértői vélemény csatolása szükséges.

 

Szóbeli meghallgatás

 

 

Személyes beszélgetés keretében tájékozódunk a jelentkező és családja motivációs hátteréről, nyitottságáról értékeinkre. A beszélgetés nem szaktárgyi jellegű. A felvételizők rangsorolásában nem játszik szerepet.

2020. február 26., 29. , március 4., 7., 11. külön beosztás szerint.

 

A felvételről való értesítés módja és ideje

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2020. március 16-ig az iskola honlapján.

A végleges felvételi jegyzék alapján, írásbeli értesítés az általános iskoláknak és a jelentkezőknek: 2020. április 30-ig.

 

Integrált felkészítés

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Egészségügyi alkalmassági követelmény

Iskolaorvosunk végzi a vizsgálatot,

2020. április 30. után.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Emelt szintű érettségi vizsgára választható tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, német nyelv, informatika, szakmai.

Oktatott idegen nyelv

Angol nyelv, német nyelv

A tanulmányokat záró vizsga

A 13. (5.) évfolyam végén érettségi vizsga és szakmai technikusi vizsga.

Érettségivel megszerezhető szakképesítés

Közszolgálati technikus OKJ 54 345 01

Kollégiumi elhelyezés

Szeged város kollégiumaiban – jelentkezés egyénileg

 

Nyílt napok időpontjai

 

2019.11.06. 17.00

2019.11.27. 8.45 nyitott tanórák

2019.11.27. 17.00 felvételi tájékoztató

2019.12.11. 17.00

2020.01.08. 17.00

2020.02.04. 17.00