Érettségi 2020 - tudnivalók

2020. május 05., 16:38

2020.05.05.

 

Szóbeli érettségi vizsgák

 

2020.06.11. csütörtök: 12/E-1

2020.06.12. péntek: 12/E-1, 13.SZÉSZ

2020.06.13. szombat: 13.SZÉSZ

 

2020.06.15. hétfő: 12/E-2

2020.06.16. kedd: 12/E-2

 

 


2020.05.02.


Biztonsági előírások a vizsgázó tanulók számára a 2020-as érettségikre (PDF)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020.04.28.

Tájékoztatás az érettségi vizsgán résztvevő tanulóknak

Tisztelt Vizsgára Jelentkező!

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben az Ön és tanulótársai, vizsgáztató tanárai egészségének megóvása érdekében csak abban az esetben vegyen részt az érettségi vagy szakmai vizsgákon, ha
a) Önnél új koronavírus fertőzés (COVID-19) megbetegedést nem igazoltak nem igazoltak, vagy állapítottak meg,
b) Önnél új koronavírus fertőzés (COVID-19) megbetegedés, fertőzés gyanúját nem állapították meg nem állapították meg,
c) Ön nem áll koronavírus fertőzés (COVID-19) megbetegedéssel összefüggésben járványügyi intézkedés hatálya alatt,,így különösen, de nem kizárólagosan: járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés és zárlat, (összefoglalóan: „karantén”), továbbá járványügyi ellenőrzés hatálya alatt nem áll;
d) Ön nem él olyan személlyel közös háztartásban, akivel szemben az a) - c) pontokban foglaltak fennállnak, továbbá
e) Önnek nincsenek az alábbi panaszai: torokfájás, köhögés, láz, hidegrázás, légszomj, nehézlégzés, fulladás,
f) Ön nem él olyan személlyel közös háztartásban, akinek a d) pont szerinti panaszai fennállnak.

Amennyiben az érettségi vagy szakmaivizsgák alatt alábbi a-f) pont alatti bármelyik körülmény személyével kapcsolatban felmerül, azt haladéktalanul, az Intézménybe vagy az érettségi vizsga letételére kijelölt bármely köznevelési intézménybe, vagy helyiségbe történő belépését megelőzőenírásban és telefonon közölje az alábbi elérhetőségekre:

Telefon: mobiltelefon: 06-20/478-4819 vezetékes: 06-62/246-062

E-mail: szeged@baptistaoktatas.hu

A rendelkezésre bocsátott adatokhoz csak nevezett e-mailt kezelő munkatárs, az intézményvezető és az iskolaorvos ismerheti meg.

Köszönjük megértését!

Szegedi Baptista Középiskola


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.28. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2020.04.16.

A Kormány döntése alapján az idei érettségi vizsgákra május 4-től, a járványhelyzetre való tekintettel szinte kizárólag írásbeli formában kerül sor.

A Kormány az érettségi vizsgák időpontját a járványügyi szempontok alapján határozta meg, ezért döntött a mielőbbi, 2020. május 4-i kezdés mellett. A járványhelyzet, a vizsgázók és a pedagógusok, valamint a felsőoktatási felvételiben érintettek érdekeinek figyelembevételével, csak az írásbeli vizsgákat szervezik meg.

Az írásbeli vizsgák május 21-ig tartanak, az egyes vizsgatárgyak napját és a lebonyolítás részletszabályait a hamarosan megjelenő kormányrendelet tartalmazza. Szóbeli vizsga kizárólag azon vizsgatárgyak esetében lehetséges, amelyeknek középszinten csak szóbeli vizsgarésze van (például hittan), továbbá szóbeli vizsgát kell szervezni testnevelés tantárgyból. Az írásbeli alól felmentéssel rendelkező tanulók szintén szóban vizsgázhatnak. Az érettségi eljárása így jelentősen egyszerűsödik, megfeleződik a lehetséges személyes érintkezések száma.

A vizsgajelentkezések közül törölték az alsóbb évfolyamos, nem végzős tanulók előrehozott érettségijét, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgákat, ezekre ugyanis nincs szükség az idei felvételi eljárásban, ezeket később lesz mód pótolni. Megtarthatóak ugyanakkor azok a szintemelő vizsgák, amelyek a felsőoktatási felvételiben való részvételhez szükségesek.

A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet fordít a Kormány a biztonságra és az érintett vizsgázók, illetve pedagógusok egészségének védelmére. A vizsgázók létszáma egy helyiségben legfeljebb 10 fő lehet, akik között biztosítani kell a legalább másfél méteres távolságot. A lebonyolítás során a tanulók csoportosulása sem engedélyezett. Az első héten, a legtöbb vizsgázót érintő írásbelik a szokásos 8 óra helyett 9 órakor kezdődnek. A vizsgabizottság munkájában, az értekezletek megtartásakor előnyben kell részesíteni az elektronikus kommunikációs formákat. A vizsgák során a helyiségeket fertőtleníteni kell, a vizsgázók és a pedagógusok számára igény szerint maszkot biztosítanak. A kollégiumi elhelyezést az érettségizők számára igény esetén biztosítják, ilyen esetekben, egy szobában egy tanuló helyezhető el.

Az érettségitől való visszalépésre természetesen minden jelentkezőnek lehetősége van, aki bármely okból úgy ítéli meg, hogy inkább egy későbbi időszakban szeretne vizsgázni, ebben az esetben a befizetett vizsgadíjakat is visszafizetik.

A további tudnivalókról tájékoztatni fogjuk az iskolákat, diákokat.

Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Maruzsa Zoltán

köznevelésért felelős államtitkár

 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-kormany-dontese-alapjan-az-idei-erettsegi-vizsgakra-majus-4-tol-a-jarvanyhelyzetre-valo-tekintettel-szinte-kizarolag-irasbeli-formaban-kerul-sor

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK