Érettségi vizsgajelentkezés törlésére vagy módosítására vonatkozó kérelem

2020. április 19., 13:37

Tisztelt Végzős Érettségiző Tanulók!

(12/E-1, 12/E-2, 13/SZÉSZ osztályok tanulói)

 

A 119/2020. (IV. 16.) Kormányrendelet alapján 2020. április 21-ig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés törlésére vagy módosítására vonatkozó kérelmet.

Kérem nagyon sürgősen jelezzék az osztályfőnököknek és a titkarsag@mffg.hu email címre, akik törölni vagy módosítani szeretnék a vizsgajelentkezésüket!!

Az érintett tanulók adják meg napközbeni telefonos elérhetőségüket is.

Az iskola központi telefonszámain (+ 36 62/246-062, +36 20/478-4819) minden nap 9,00 és 16,00 között tudunk tájékoztatást adni.

Az érettségi vizsgajelentkezés törlése nem érinti a beszámolókat, azon minden tanulónak részt kell venni, hogy a szaktanárok

le tudják zárni a tanévet!!

 

119/2020. (IV. 16.) Kormányrendelet ide vonatkozó részei:

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,

b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,

c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

(6) A Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2020. május 4-ig a honlapján közzéteszi a – (2) és (3) bekezdés szerinti törléssel, valamint változtatással összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó részletes tájékoztatót.

 

Bucskó József

igazgató