Szegedi Baptista Középiskola


Velünk élmény a tanulás, nem csak felnőtteknek!
Iskolánk küldetése, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése által tanulóink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak.
A 2018-2019-es tanévtől kibővítettük oktatási palettánkat. Nappali rendszerű gimnáziumi, valamint Rendészet és közszolgálat ágazatú szakgimnáziumi osztályokat indítunk az általános iskola 8. évfolyamát végzett tanulók számára az érettségire felkészítő felnőttoktatás mellett.
Azoknak ajánljuk iskolánkat, akik szeretnének

 • túlterhelés és stressz nélkül felkészülni az érettségire; korszerű tudást kapni, korszerű módszerekkel;
 • nem csupán osztálytársakkal, hanem barátokkal együtt tanulni;
 • lehetőséget kapni képességeik minél teljesebb kibontakoztatására; megismerni a felfedezés örömét.

Gimnázium 9. évfolyam (4 éves képzés)
Várjuk azokat a tanulókat, akik

 • még nem tudták eldönteni, szakmát válasszanak vagy tovább tanuljanak-e a felsőoktatásban
 • olyan szakmát szeretnének a későbbiekben tanulni, melynek előfeltétele az érettségi.

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok:
OM: 200917
Telephelykód: 003
Tagozatkód: 0001

Felvételi a gimnáziumi osztályokba
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből
Az írásbeli felvételin szerzett pontszámhoz adjuk hozzá a 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi eredményeinek összegét magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy természetismeret tantárgyakból (max. 50 pont).
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság szakvéleményét is. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a Pedagógiai Szakszolgálat Járási Szakértői Bizottság szakértői véleményét kérjük mellékelni.

Szakgimnázium Rendészet és közszolgálat 9. évfolyam (4+1 éves képzés)
Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik

 • a későbbiek során központi, területi és helyi önkormányzati szerveknél szeretnének dolgozni;
 • szívesen foglalkoznának közigazgatási eljárás keretén belül ügyfelekkel; részt vennének közigazgatással kapcsolatos döntések előkészítésében.

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok:
OM: 200917
Telephelykód: 003
Tagozatkód: 0002

Felvételi a szakgimnáziumi osztályokba
Egységes központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyar nyelvből
Az írásbeli felvételin szerzett pontszámhoz adjuk hozzá a 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi eredményeinek összegét magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy természetismeret tantárgyakból (max. 50 pont).

Helyszín:
6724 Szeged, Rigó u. 24/D

Felnőttoktatás – 4 éves gimnázium esti munkarend szerint
Sokéves hagyomány és korszerű, rugalmas oktatási forma nem tanköteles korúaknak, akik munka mellett szeretnének felkészülni az érettségi vizsgára.

 • az oktatás délután, heti három alkalommal történik
 • e-learning portálunkkal segítjük az otthoni felkészülést
 • teljes mértékben figyelembe vesszük tanulóink egyéni igényeit
 • tanáraink ismerik a felnőttoktatás sajátosságait, munkájukat módszertani sokszínűség, empátia, rugalmasság jellemzi.