A beszámoltatás (kötelező!) rendje

  • Az értékelés az esti gimnáziumi évfolyamokon negyedéves beszámolókon (írásbeli, szóbeli vizsgák, házi dolgozat) történik. A vizsgák a tanítási napokon lesznek, a pontos tantárgyi beosztás a faliújságon és az e-learningen elérhető lesz, tehát időben tudják a munkabeosztásukat úgy alakítani, hogy el tudjanak jönni a vizsgákra.. Beszámolót 1-1 tantárgyból csak nagyon indokolt esetben lehet halasztani. A vizsga előtt – az igazgatóhoz címzett kérelmet kell írni, az iskola pénztárába be kell fizetni 1000 Ft/tantárgy halasztási díjat.

 

Vizsgaidőszakok, vizsganapok

Beszámolók a 9-12. esti gimnáziumi és a 12., 13.SZÉSZ esti évfolyamokon

I. beszámoló (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsgarész)

2020. október 19-22. (hétfőtől csütörtökig)

II. beszámoló (szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység)

2021. január 11-15. (hétfőtől péntekig)

III. beszámoló (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsgatevékenység)

2021. március 16-19. (keddtől péntekig)

IV. beszámoló a 12. évfolyamon

 

2021. április 19-23. (hétfőtől péntekig)

IV. beszámoló a 10-11. évfolyamon

2021. június 07-11. (hétfőtől péntekig)

 


Beszámolót 1-1 tantárgyból csak nagyon indokolt esetben lehet halasztani. A vizsga előtt – az igazgatóhoz címzett kérelmet kell írni. 1000 Ft/tantárgy.