A beszámoltatás (kötelező!) rendje

 

Az értékelés az esti gimnáziumi évfolyamokon negyedéves beszámolókon (írásbeli, szóbeli vizsgák, házi dolgozat) történik. A vizsgák a tanítási napokon lesznek, a pontos tantárgyi beosztás a faliújságon és az e-learningen elérhető lesz. 

 

Vizsgaidőszakok, vizsganapok

 

Beszámolók az esti évfolyamokon

 

I. beszámoló (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

 2019. október 21-25. (hétfőtől péntekig) 

II. beszámoló (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

 2020. január 13-17. (hétfőtől péntekig)

III. beszámoló (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

 2020. március 16-20. (hétfőtől péntekig)

IV. beszámoló a 12. évfolyamon (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

 2020. április 22-28. (szerdától keddig)

IV. beszámoló a 10-11. évfolyamon  (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

 2020. június 08-12. (hétfőtől péntekig)