A beszámoltatás (kötelező!) rendje

 

Az értékelés az esti gimnáziumi évfolyamokon negyedéves beszámolókon (írásbeli, szóbeli vizsgák, házi dolgozat) történik. A vizsgák a tanítási napokon lesznek, a pontos tantárgyi beosztás a faliújságon és az e-learningen elérhető lesz. 

 

Vizsgaidőszakok, vizsganapok

 

Beszámolók az esti évfolyamokon

 

I. beszámoló (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

2018. október 18-26. (csütörtöktől péntekig)

II. beszámoló (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

2019. január 14-18. (hétfőtől péntekig)

III. beszámoló (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

2019. március 18-22. (hétfőtől péntekig)

IV. beszámoló a 12. évfolyamon (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

2019. április 24-26-29. (szerda, péntek, hétfőig)

IV. beszámoló a 10-11. évfolyamon  (szóbeli és írásbeli/gyakorlati vizsga)

2019. június 07-14. (péntektől péntekig)